Tändelektroder för industri och hushåll

En tändelektrod är en viktig komponent inom förbränningsmotorer och används för att initiera förbränningsprocessen i bränslet. Denna lilla men avgörande del spelar en nyckelroll i bensin- och dieselmotorer samt i många andra typer av förbränningsanordningar, inklusive eldningsugnar och gasturbiner. På grund av olika konstruktioner har tändarna fått stor användning inte bara för tändning utan också som jonisatorer (flammans kontroll) eller vid justering av vätskans nivå. Låt oss titta närmare på vad en tändelektrod är och hur den fungerar.

Vi tillverkar tändelektroder med olika konstruktioner och olika dimensioner vilka ger praktiska och användbara möjligheter för både industri och hushåll.

Vi har standardiserade tändelektroder och vi producerar även efter kundens önskemål.

Tändelekdtrod Typ P

Funktion

Det enklaste sättet att tända bränsle är via högspänning system, som leder elström (spänning 10KV) till ett par isolerade elektroder. Mellanrum mellan elektroderna är jämkade på det sättet att gnistan formar sig i närheten av brännarens munstycke. Beroende av bränna blir mellan rum max 5mm. Vid olika typer av konstruktioner kan det finnas bara en elektrod (tändare).

Tändelekdtrod Typ PB

Central elektrod och isolator

Tändelektroder består vanligtvis av två delar: en centrumbolm, som är en tunn metallstång, och en jordningspunkt, som är en bred metallbas. Den centrala delen är ofta gjord av material med hög värmebeständighet, såsom kanthal, Ni-Cr legeringar iridium eller platina,

Elektroden har stor resistens mot hög temperatur, korrosion och el-erosion.

Tändarnas isolator är tillverkad av keramik med 95% Al2O3. Keramiken har väldigt unika mekaniska, kemiska, värmeegenskaper.

Tändelekdtrod Typ PB

Kvalitetskontroll

  • Laboratoriets undersökning
  • Kontroll i produktion process
  • Mekaniska egenskaper
  • Termochock
  • Dielektrisk hållfasthet
  • Spridningsfaktor och Resistan
Tändelekdtrod Typ F
Tändelekdtrod Typ F
Tändelekdtrod Typ S

Utöver standardtändare tillverkar vi även tändare enligt speciella kunders önskemål på basis av bifogat prov eller teknisk dokumentation med drifts- och installationsparametrar

(driftstryck och temperatur, strömspänning, terminaländtyp, närvaro av fukt och aggressiva medier, dimension och liknande)

Speciella tändelektroder

Under många årsproduktioner har vi producerat specialtändare och jonisatorer för många nöjda kunder på alla kontinenter.

I följande bilaga finns flera ritningar på speciella tändare och jonisatorer som producerades för den skandinaviska marknaden.

Produktionsritningar - få exempel speciella tändelektroder Tillverkad efter kundens behov

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Skapad i Wordpress Elementor ACF Av Interwebsite Webbyrå