Hårdmetal och hårdmetalverktyg

Hårdmetall, även känt som volframkarbid, är ett extremt hårt och slitstarkt material som används inom en mängd olika tekniska och industriella applikationer. Hårdmetall är en sammansättning av volfram (tungsten) och kol, vilket ger det dess unika egenskaper. Hårdmetallverktyg, tillverkade av detta material, är oumbärliga inom många branscher på grund av sin förmåga att skära, forma och bearbeta andra material med hög precision och lång livslängd.

Användningsområden för hårdmetallverktyg:

Metallbearbetning:

Hårdmetallverktyg används i skärande och bearbetande operationer för att forma och skära metallkomponenter inom fordonsindustrin, flygindustrin och allmän maskintillverkning.

Träbearbetning:

Inom snickeri och möbeltillverkning används hårdmetallverktyg för att skära, forma och fräsa trä med precision och kvalitet.

Bearbetning av kompositmaterial:

Inom flyg- och rymdindustrin, liksom i tillverkningen av kolfiberkomponenter, används hårdmetallverktyg för att skära och bearbeta kompositmaterial som kräver hög precision.

Bergborrning:

I gruvdrift och anläggningsarbete används hårdmetallverktyg för att borra i hårda bergarter och mineraler.

Olje- och gasindustrin:

Hårdmetallverktyg används i borrning och bearbetning av olje- och gasbrunnar på grund av deras förmåga att hantera höga tryck och temperaturer.

Medicinsk utrustning:

Inom medicin används hårdmetallverktyg för att producera precisionsinstrument och proteser.

Elektroniktillverkning:

Hårdmetallverktyg används för att skära och forma komponenter inom elektronikindustrin, såsom kretskort och kontaktstift.

Sammanfattningsvis är hårdmetall och hårdmetallverktyg avgörande komponenter inom en mängd olika industrier på grund av deras överlägsna hårdhet, slitstyrka och precision. De möjliggör effektiv bearbetning och tillverkning av komplexa delar och material, vilket i sin tur driver innovation och framsteg inom många tekniska områden.

Vi erbjuder hårdmetall vändskär och verktygshållare, skärverktyg, special verktyg, verktyg för väg och gruvindustri, verktyg för grävmaskiner, asvaltfräsning.

Efter kundens behov producerar vi olika hårdmetallplattor.

Hos insprutning pressar, skruvpressar för pappersmasseproduktion, centrifugala separatorer, vid transport av material skruvmatare har enormt slitage. Vid transport av abrasiva material som avfall, cement, kol, glas partiklar, utsätts skruven för stort slitage. Beklädnad med hårdmetallplattor ökar livslängden flera gånger.
Hårdmetall

Hårdmetall

Hårdmetall

Hårdmetall

Skärande verktyg

Vi erbjuder hårdmetall vändskär och verktygshållare, fräsar och andra speciella skärverktyg i hårdmetall. Dessutom producerar vi verktyg för väg och gruvindustrin (fräsdubb i hårdmetall, brytning borr för borrning av djupa hål).

Program av skärande verktyg omfattar:
allmän svarvning, avstickning och spårsvarvning, gängning, tunga svarvning, fräsning, borrning och brotschning,
fräsdubb i hårdmetall (asfalt, tjälle, malm, betong), verktyg för gruvindustri, special verktyg.

Dessutom producerar vi verktyg för väg och gruvindustrin (fräsdubb i hårdmetall, , brytning borr för borrning av djupa hål).

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Skapad i Wordpress Elementor ACF Av Interwebsite Webbyrå