Steatit

Steatit är ett keramiskt material baserat på naturliga råvaror och klassificeras enligt standarden IEC 60 672 i grupp C 200 – magnesiumsilikater

Magnesiumsilikateer C200

  • C210 lågspänningssteatit
  • C210 lågspänningssteatit
  • C 220 alkalisk seatit,
  • C 221 icke-alkalisk steatit
  • C 230 porös steatit

Den består av täljsten (Mg(Si4O10)(OH)2), som också är huvudkomponenten, ett naturligt magnesiumsilikat och tillsatser av lera som fältspat eller bariumkarbonat. Steatit framställd av kvalitetstäljsten, har använts flitigt för isolering inom den elektriska och elektroniska industrin. Det är ett lågkostnadsmaterial med hög elektrisk resistans vid höga temperaturer, god mekanisk hållfasthet och en mycket låg dielektrisk förlustfaktor. Sådana egenskaper gör den idealisk för hög frekvens, låg förlust och högspänningsisolering.

Prodkuktionsmetoder:

Vanliga produktionsmetoder är torrpressning, extrudering, gjutning och fuktpressning

Karakteristiska egenskaper hos steatit:

Det är ett lägre kostnadsmaterial än aluminiumoxid, men har utmärkta resistensegenskaper (som kan bibehållas vid höga temperaturer) och måttlig mekanisk hållfasthet.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Skapad i Wordpress Elementor ACF Av Interwebsite Webbyrå