ANVÄNDNING AV PORSLIN, STEATIT och KORDIERIT

Sammanfattningsvis är steatit, porslin, kordierit och chamotte fyra olika keramiska material med varierande egenskaper och användningsområden. Deras unika egenskaper gör dem oumbärliga inom olika industrier, från elektronik till krukmakeri och industriell ugnstillverkning. Valet av material beror ofta på specifika krav och tillämpningar inom respektive område. Det är ett lägre kostnadsmaterial än aluminiumoxid, men har utmärkta resistensegenskaper även vid höga temperaturer och med måttlig mekanisk hållfasthet.

På grund av de unika egenskaperna även vid höga temperaturer detta material har stor tillämpning i el-industrin. Efter kundens behov producerar vi isolatorer och isolerrör för: låg spänning, mellanspäning och högspänning, starkström och mätteknik. Isolatorer för produktionsmaskiner, säkringar, uttag och kåpor och andra isolerings komponenter tillverkas av kvartsporslin C111, C221 och mullite C610.

Keramiska skydds rör, isolerstavar och stöd är tillverkade av högkvalitativt aluminiumoxidporslin C120, C130, C530, C610, C755, C799 med mekaniska egenskaper långt över standardkrav. Keramiska stöd kan extruderas av kvartsporslin C110, aluminiumoxidporslin C120, icke-porös kordierit C410 och porös kordierit C520.

Material för resistors – Komponenter för motstånd används för att minska storleken på en ström i en krets då man inte kan förändra spänningen. Motståndskomponenter tillverkas av kvartsporslin C110, aluminiumoxidporslin C120, icke-porös kordierit C410 och porös kordierit C520 eller annat specialmaterial som utvecklats efter kunders önskemål. Motståndskomponenter finns vanligtvis inom bilindustrin, energi, järnväg, transport, elektronik och andra industri

Komponenter för värmare

Keramik för uppvärmning är tillverkad av porös steatit C230, icke-porös kordierit C410 och porös kordierit C520, C530, C610. Värmekomponenter finns i industriella ugnar, hushållsapparater, bilindustri, el patron, pannor och andra. Porös steatit C230, icke-porös kordierit C410 och porös kordierit C520 och C530. Användbara komponenter för värmare, rör för doppvärmare, komponenter för mätning, övervakning och styrning av smältmetallprocesser, elektriska isolatorer, komponenter för produktion av pappersmassa, komponenter för sintringsprocessen, ugnar och tillbehör, andra komponenter för högtemperaturanvändning etc.

Hög temperatur

Vi tillverkar ett brett utbud av komponenter för högtemperaturapplikationer. Produkterna är gjorda av kordierit (C520 och C530), mulliter (C610) aluminiumoxid (C795 och C799), som används för applikationer upp till 1300 ˚C och mer. Komponenter för värmare, rör för el patron, komponenter för mätning, övervakning och kontroll av smält metallprocesser. Ugnskomponenter och tillbehör och andra komponenter för högtemperaturapplikationer.

I vårt program har vi också kemiskt resistenta glaserade porslinsrör för skydd av el patron, som används i galvaniseringsbad. Former och dimensioner på rör anpassas efter kundens individuella önskemål.

För hushåll tillverkar vi följande keramiska komponenter: kopplingsklämmor, olika uttag, plintar, kopplingsstift, keramiska stavar, keramiska pärlor, värmehållare etc. De flesta komponenterna är gjorda av steatit C221 och kordierit C410 och C520.

Vår keramik C610, C795, C799 används som en viktig skyddskomponent av mätsensorer, termoelement, mätsonder, provtagare, sensorlock på kundprodukter.

Eldfasta komponenter, såsom ringar, bärare, plattor och andra former av hög kvalitet, avsedda för användning i sintringsprocesser inom bilindustrin. Används inom pulvermetallurgi och metallpulverformsprutningsteknologier möjliggör våra komponenter ytterligare kostnadsoptimering för våra kunder.

Kordierit komponenterna såsom rör, värmestöd, stänger, bussningar, styrningar och plattor kan tillverkas efter kunds behov.

Fyllmedel för reaktionskolonner

Fyllmedel för reaktionskolonner, där absorption, desorption, extraktion etc. äger rum. De tillverkas i standardformer (Rasching-ringar, Pall-ringar, Berl-sadlar) och dimensioner, samt på kundens begäran. Keramiska fyllmedel är tillverkade av kemiskt resistent kvartsporslin.

Keramiska filter

Keramiska filter täcker ett brett spektrum av behov inom alla industrigrenar och i alla miljöer (syror, baser, organiska och oorganiska lösningsmedel). De används för diffusion, luftning av dricksvatten och fiskdammar, filtrering av alkoholhaltiga och icke-alkoholhaltiga drycker, organiska lösningar, syror och salter, dispergering av gaser och vätskor, avfärgning, etc.

Keramiska filter från vårt program uppfyller helt och hållet alla inställda parametrar enligt föreskrivna applikationsförhållanden, nämligen: Kontrollerad porositet Arbete vid höga temperaturer – upp till 1400°C Termisk stabilitet i arbetsprocessen Tröghet i förhållande till aggressiva miljöer De är gjorda i alla former och storlekar, enligt kundens krav.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Skapad i Wordpress Elementor ACF Av Interwebsite Webbyrå