English | Svenska

Skärande verktyg

Vi erbjuder hårdmetall vändskär och verktygshållare, fräsar och andra speciella skärverktyg i hårdmetall. Dessutom producerar vi verktyg för väg och gruvindustrin (fräsdubb i hårdmetall, , brytning borr för borrning av djupa hål).

Keramikons program av skärande verktyg omfattar:
allmän svarvning, avstickning och spårsvarvning, gängning, tunga svarvning, fräsning, borrning och brotschning,
fräsdubb i hårdmetall (asfalt, tjälle, malm, betong), verktyg för gruvindustri, special verktyg.  
Pdf:
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt