English | Svenska

Rör, stavar, kapillar rör

Under svåra industriella verksamheter t.ex. som högtemperatur-komponenter (1750 0C), bränsleceller och piezolinjärmotorer, även inom petrokemi, oljeindustrin och galvaniseringsanläggningar, ugnar för industri, avfall förbränning, vattenkraftverk, vattenreningsverk samt stålverk, kemikalier, aggressiva gaser smältande metaller och krav på hög driftssäkerhet är keramiska rör (aluminium oxid Al2O3) nödvändiga konstruktionselement som vi tillverkar enligt DIN 43724 och DIN 43725.

Viktiga fördelar:
  • God temperaturväxelbeständighet – max arbetstemperatur  1750 °C
  • Mycket bra el isolering även vid höga temperaturer
  • Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv).

Pdf: Ror-och-kap-ror.pdf
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt