English | Svenska

Produktions process

Tack vare vår teknik för produktion (isostatisk pressning, mekanisk tryck, strängpressning eller gjutning, vibration gjutning, samt speciellt handgjorda modeller) har vi utvecklat många olika keramiska produkter som används inom olika industrigrenar.

Hjärtat i varje keramisk produktion ligger i pulverberedningen. Utgångspulvret måste beredas till en speciell fördelning, finhet och form. Ugnar för sintring är i funktion dygnet runt. Sintring är mycket känslig process. Sintrade material deformeras okontrollerat vilket leder till stora problem i efterbehandlingen av färdig sintrade applikationer. Sintring pågår i 36 timmar. Keramen värms upp till en temperatur som är specifik för varje typ av keramik (beroende av renhetsgrad). Vilka material egenskaper som erhålls på det keramik  beror på många faktorer, som tíll exempel materialsammansättning, sintringtemperatur, uppvärmnings hastighet, kylningshastighet.

Framtagning av teknisk keramik
Vid olika produktionsmetoder försöker man alltid komma så nära den slutliga formen som möjligt före sintring. Detta gör man eftersom de färdig sintrade keramiken blir mycket hård och svår att bearbeta till slutprodukten. Slutbearbetning sker med diamantverktyg. Tack vare keramikens fina kornstorlek (0.1-10 μm) och hårdhet, kan den slipas och poleras till mycket hög yttre finhet. I polerat skick förbättras keramernas kemiska beständighet och mekaniska hållbarhet.