English | Svenska

Tråd och textilproduktion

Drag konor, cylindrar, ringar och ledningsrör för metalltrådar, kablar och textilfiber.

Keramiska element för metalltråd, textil och kabelindustri är tillverkade för att klara de tuffaste kraven i tråd, kabel och stållinors produktion, samt på alla ställen där slitage, kemisk påverkan och hög temperatur är som störst. Våra keramiska element har mycket hög hårdhet och har bättre slitagebeständighet än härdat stål och hård metall.

Viktiga fördelar:
  • Har mycket hög hårdhet (nästan som safir) även vid höga temperaturer
  • Hög slitagebeständighet och lång drifttid (mycket längre än hård metall eller härdat stål)  samt är det kostnadsbesparande
  • Vid höga hastigheter arbetar keramiska element lugnare och reducerar bullret.

Pdf: Metaltrad.pdf
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt