English | Svenska

Keramiska filter, eldfasta

Aluminiumoxid filter för temperaturer upp till 1200°C och kiselkarbid filter för temperaturer upp till 1550°C används vid gjutning av: aluminium, koppar, brons, bly, tenn och för filtrering: segjärn, gråjärn, aducerat gjutjärn, gjutjärn. Eldfasta produkter används ofta som sänkor, metall och glas smältverk är aluminiumoxid används också som degelmaterial för smältning av glas och metaller, bärare värmeelement (tråd spolar), eldfast packning etc.
Pdf: Keramiska filter, porasa.pdf
alt
alt
alt