English | Svenska

Tändelektroder

Vi tillverkar tändelektroder med olika konstruktioner och olika dimensioner vilka ger praktiska och användbara möjligheter för både industri och hushåll. På grund av olika konstruktioner har tändarna fått stor användning inte bara för tändning utan också som jonisator (kontrollera flamman) eller vid justering av vätskans nivå.


Pdf: Tandelektroder.pdf
alt
alt