English | Svenska

Elektrokeramik

Under höga elektriska spänningar är keramiska isolatorer nödvändiga. Keramiken med renhetsgrad 95% Al2O3 har stor tillämpning i el industrin även vid hög temperatur.

Användning: isolatorer i el-industri, värme isolatorer vid olika värme system, tändstift isolatorer för motor tändning os v.

Viktiga fördelar:
  • Utmärkt beständighet mot temperaturväxlingar
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • God värmeledningsförmåga
  • Stor elektrisk volym – och ytmotstånd

Pdf: El-och-varme-isolatorer.pdf
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt