English | Svenska

Keramiska plattor

Användning: Rör och rör båge element, kors rör element, rör med två grenar, reducerings element, skruv transporter (matare), centrifugala separatorer, fläktskyffel och fläkt hus, kvarn beläggning och element för kvarnar.

Viktiga fördelar
  • Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.) rostfri.
  • Mycket hög hårdhet och slitagebeständighet vilket ger en längre livslängd samt kostnadsbesparing
  • God temperaturväxelbeständighet – max arbetstemperatur 1750 0C

Pdf: Keramiska-plattor.pdf
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt